inbound marketing guide

 

Vad är Inbound Marketing?

 

Bakgrunden

Inbound Marketing kan förklaras som en helhetslösning med ett datadrivet angreppssätt på marknadsföring. Fokus ligger i att attrahera individer till ditt varumärke och vidare konvertera dessa till att bli långvariga och lojala kunder. Inbound Marketing är en kundfokuserad strategi med målet att få dina kunder att komma till dig istället för tvärtom. Men, för att på ett ännu enklare sätt förklara vad Inbound Marketing är, börjar vi beskriva vad Outbound Marketing är och hur den digitala utvecklingen har påverkat kunder, användare och besökare online.

Outbound Marketing är den traditionella marknadsföring som länge handlat om att säljaren står i fokus som kunders, användares och besökares källa till information. Enkelt förklarat fokuserar Outbound Marketing på att exponera sig på störst möjliga sätt för användaren genom annonsering via exempelvis kalla samtal, oadresserad reklam och tidningsannonser. Denna typ av traditionella marknadsföring vill hitta så många nya kunder, användare och besökare som möjligt oberoende av var och när.

I och med den digitala utvecklingen, utvecklas också användarna vilket gör det viktigt för dig som säljare av en tjänst, produkt eller varumärke att anpassa dig i utvecklingen. Hur gör du det? Genom nya strategier. Till följd av att kunderna blivit mer självständiga och oberoende av säljaren, är det viktigt att flytta fokus från säljcentrerad till kundcentrerad marknadsföring.

 

INBOUND MARKETING

 • Kommunikationen är interaktiv, pågående och går åt båda håll.
 • Kunden kommer till dig genom sökmotorer, referenser och sociala medier.
 • Marknadsföring som tillför värde för kunden.
 • Marknadsföring som försöker underhålla och utbilda kunden.

OUTBOUND MARKETING

 • Kommunikationen går en väg. Från säljare till kund.
 • Kunden letas upp via traditionell marknadsföring så som tv, radio, banners och kalla säljsamtal.
 • Marknadsföring som sällan tillför värde för kunden.
 • Marknadsföring som sällan försöker underhålla eller utbilda kunden.

Det stora skiftet

Inbound Marketing som strategi bygger på kundcentrerad marknadsföring. Strategin, eller metoden, innebär att du som säljare eller företag optimerar innehåll utifrån användarnas intressen och behov. Det hela handlar om att få användare att komma till dig– inte tvärtom. Inbound Marketing kan appliceras på alla typer av innehåll i sociala medier, bloggar, whitepaper och så vidare. Strategin i Inbound Marketing kan delas upp i fyra faser som, med hjälp av rätt verktyg och innehåll, har som mål att resultera i att, till en början, attrahera besökare. Därefter är målet att konvertera besökarna till leads och därpå omvandla dessa till kunder för att slutligen bli så kallade promoters.

 

Tre exempel på hur användarnas beteenden online har utvecklats:

 • Användaren är inte längre beroende av en säljare som den enda informationskällan vid köp av en tjänst/produkt.
 • Användaren kan enkelt hitta alternativa lösningar på sina problem om konkret information kring en tjänst, produkt eller varumärke inte tillhandahålls direkt.
 • Användaren gör, i 80% av fallen, research på egen hand, vilket resulterar i ökad medvetenhet när det kommer till dialog med dig som säljare. Detta medan den användare som ännu inte gjort research blir svårare att konvertera till kund.

Hur fungerar det? 

Inbound Marketing består av fyra faser som kan beskrivas så här:

 

ATTRACT

I det första steget som brukar kallas Attract, ligger fokus på att attrahera nya, fler och rätt besökare till tjänsten i fråga. Innehållet kan exempelvis vara ett blogginlägg, som är format utifrån dina ideala kunders behov, med tillhörande call-to-action som genererar trafik till just dina landningssidor.

 

CONVERT

När du har tilltalat besökare är nästa steg att konvertera dessa till leads. För att besökare ska omvandlas till leads behöver du öppna upp för konversation i den form som passar dem bäst. Du behöver få tillgång till deras kontaktinformation. I denna fas tillhandahåller du därför relevant och kundfokuserad information i den utsträckning att besökare är villiga att lämna ut exempelvis sina e-postadresser för att ta del av den.

 

CLOSE

I den tredje fasen, Close, är målsättningen att förvandla leads till kunder och användare. För att kunna konvertera leads så effektivt som möjligt och vid rätt tidpunkt, behöver du rätt verktyg. E-post som verktyg kan vara effektivt i detta stadie om du exempelvis är säljare av en e-handelstjänst och har besökare som klickar på dina calls-to-actions, men ändå inte är redo för att bli kunder.

 

DELIGHT

Enkelt förklarat så går den fjärde fasen ut på att du som säljare, kontinuerligt arbetar för att försäkra kunden eller användaren om att de gjort rätt när de valt just dig som leverantör av en produkt, tjänst eller varumärke. Du kan inte längre köpa dina kunders, användares och besökares uppmärksamhet och förtroende. Du måste förtjäna det. För att fortsätta förtjäna det måste du skapa innehåll, design och teknik som är baserad på deras behov. Detta kommer i sin tur leda till att kunder, användare och besökare är nöjda, kommer köpa mer och dessutom rekommendera dig till bekanta.
 
KOM IGÅNG
Inbound Marketing som affärsstrategi kan hjälpa dig att arbeta mer kundcentrerat och öka din försäljning. Men för att göra detta måste du veta vilken fas dina kunder och användare befinner sig i. En av de främsta anledningarna till att Inbound Marketing kan ha så högt försäljningsfokus är användningen av ett Marketing Automation System. Ett Marketing Automation System är ungefär som ett analysprogram som samlar in och spårar besökarnas digitala fotspår och hjälper dig att agera utifrån dem. Systemet ger dig möjlighet att spåra, analysera, hantera, vårda och hålla reda på leads, användare och kunder.

Med hjälp av ett Marketing Automation System kan du även koppla ihop, effektivisera och automatisera uppgifter och kommunikation. Dina besökare, användare och kunder får löpande tillgång till information, vilket i sin tur utbildar dem inför ett köp. Du kan se när deras intresse ökar och när det minskar. Fördelen med att använda Marketing Automation är att du kan hantera leads och följa dem från första interaktion tills det är dags att sälja.

 

VARFÖR INBOUND MARKETING?

Inbound Marketing skapar nya möjligheter att ta kontroll över den digitala arenan för dig och ditt företag. Genom att flytta fokus från Outbound Marketing till Inbound Marketing kommer kunder, användare och besökare till dig, vilket i sin tur leder till ökad försäljning. Digital marknadsföring kan verka skrämmande och svår att greppa. Kanske vet du inte vilka dina kunder är eller vilken målgrupp du ska fokusera på. Du kanske inte vet vilken typ av innehåll du ska skapa och när.

Med Inbound Marketing kan du som säljare av en produkt, tjänst eller varumärke alltid känna dig trygg med just din strategi.

 • Du vet vad som är rätt för dina kunder eller användare.
 • Du vet var i kundresan dina kunder eller användare befinner sig.
 • Du vet också att det krävs tvärfunktionellt arbete för bästa resultat.

Och framför allt hjälper Inbound Marketing dig att ligga i framkant när det kommer till digital marknadsföring. Det beror på att webben, sociala medier och teknik kommer att fortsätta att forma hur vi köper och beter oss online.
 

RESULTATET

Inbound Marketing hjälper dig att:

 • Få ökad kunskap om dina kunder och användare
 • Generera fler potentiella kunder (vem kommer sannolikt att köpa)
 • Skapa målgrupper och personas av dina bästa kunder
 • Ge dina kunder och användare skräddarsydda lösningar som får dem att köpa mer och oftare
 • Förbättra och effektivisera din digitala närvaro
 • Boosta dina sociala kanaler och SEO-rankningar

KONTAKTA OSS

Vill du börja arbeta med Inbound Marketing och Growth Driven Marketing?

Du kan nå oss via e-post eller boka en kostnadsfri konsultation direkt i Peters kalender här:
Klicka här för att boka en kostnadsfri konsultation.

PETER KNAPP
New Business / Marketing Manager
peter.knapp@nexergroup.com
+46 708 85 03 03